Kurumsal Danışmanlık

Burada danışmanlık kurumun ihtiyaçlarına ve kişinin hem kurumsal hem de kişisel beklentilerine göre şekillendirilir. Kurumun kültürü, hedefleri, iş yapılış şekli gibi faktörler kişinin kurum gerçekliğinde yaşadığı ortamı oluşturur. Karşımıza iki ayrı boyut çıkar:

Bunlardan ilki kişiye aittir, ikincisi ise kuruma aittir. Kişiye ait boyutta, diğer çalışanlarla iletişim, performans yönetimi, takım çalışmasına uyum, inovatif bakış açısı, stres yönetimi, zor insanlarla ilişki yönetimi, liderlik, sürdürülebilir verimlilik, süreç yönetimi, problem çözme ve kendini yenileyebilme,  gibi hususlar üzerinde çalışılır. 

Kurumsal boyutta kültür, iş yapış şekli ve hedefler analiz edilir. Bu analizin sonuçları bir yol haritasıdır. Kişinin de çalıştığı kurumu algılama şekli de onun tarafından oluşturulmuş olan bir diğer yol haritasıdır. Önemli olan kurumsal ve kişisel yol haritalarının olabildiğince uyumlu olmasının sağlanmasıdır. Bu şekilde kümülatif bir performans artışı ortaya çıkar.