BEN BİLİNCİ

Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar şunu göstermiştir: Yaşamdan beklentilerini gerçekleştirdiğini düşünen, iyi bir işe sahip kişilerin zaman zaman psikolojik açmazlara düştükleri tespit edilmiştir. Bu durum, başarılı insanlarda dahi moral sahasında (mutsuzluk, motivasyon eksikliği, vb.) bozulmalara neden olmaktadır. Bu psikolojik açmazlar yaşamın tüm alanlarını etkileyerek genel bir düşüşe yol açmaktadır. Çözüm farkındalıkla oluşturulmuş “Ben Bilinci” dir.