DİJİTAL DÜNYADA YENİ İLETİŞİM MODELİ

İletişimde başarılı olmak bu süreci bir orkestra şefi gibi yönetebilmeyi gerektirir. Ancak dijital dönüşümün yaşandığı günümüzde iletişim de kendi içinde farklılaşarak değişmektedir. Dijitalleşen dünya iletişimi nasıl etkiliyor? Bu değişimin içinde olan bireyler neleri kaçırıyor ya da bu değişimin neresinde yer alıyorlar? Dolayısıyla herkesin yeni bir iletişim modeline ihtiyaç duyduğu kaçınılmazdır.