KİTLE ÜZERİNDE HÂKİMİYETİN ESASLARI

Kitle karşısında bireyin durumu, kitle üzerinde bireyin etkileri ve kitlenin birey üzerindeki etkileri fark etmeden insan yaşamını şekillendirir. Bunun bilincinde olanlar yöneticiliğe aday oldukları gibi iyi yönetici de olurlar. Kitleyle ilişkilerin düzenlemesi üzerinden ona nasıl hâkim olunabileceği tartışılacaktır.