STRES ALTINDA VERİMLİLİK VE MOTİVASYON

Bu eğitimde profesyonel hayatın etkilerinden biri olan stresin kişiler üzerindeki etkileri ve stresle başa çıkma yolları aktarılarak, katılımcıların stresi bir motivasyon aracı olarak kullanabilmeleri amaçlanmaktadır. Strese karşı dayanıklılığı artırmak için uygulama ağırlıklı olarak yürütülen bu programda, katılımcıların iş ve özel yaşamlarında yaşadıkları kaygı, stres ve genel anlamda duyguların farkında olma, kontrol etme, kişisel ve kurumsal hedefler için olumlu yönlendirebilmede ihtiyaç duyulacak bilgi ve beceriler sunulacaktır.