ZOR İNSANLARLA İLETİŞİM

İletişimde başarılı olmak bu süreci bir orkestra şefi gibi yönetebilmeyi gerektirir. “Zor insan” olarak nitelenen bireylerle iletişim sadece o ilişkinin özelini değil aynı zamanda kişinin günlük performansını da olumsuz etkiler. Ancak çoğu zaman böyle insanlarla iletişim kaçınılmazdır ve bu sürecin en sağlıklı şekilde geçirilmesi gerekir. İşte bu eğitimde öncelikle sağlıklı bir iletişimi oluşturan bileşenler ortaya konulacak ve daha sonra iletişimdeki gerçek zorlanma noktaları sorgulanacaktır.